Peach
Hobby home page
liahome
Soundlounge
Electriclime gif
jw collective
Contemplative Reptile
Editions
 • International Edition
 • USA Edition
 • UK Edition
 • Australian Edition
 • Canadian Edition
 • Irish Edition
 • German Edition
 • Singapore Edition
 • Spanish edition
 • Polish edition
 • Indian Edition
 • Middle East edition
 • South Africa Edition

Pocari Sweat

 73 Add to collection

Director: Show Yanagisawa

Planning: Dentsu / Nakayoshi Design

Production Company: spoon

Executive Creative Director: Yuya Furukawa

Creative Director / Copywriter: Takuya Isojima

Creative Director / Art Director / Planner: Atsushi Oogi

Digital Creative Director: Ryohei Manabe

Planner: Sotaro Yasumochi

Digital Planner: Kenta Suzuki

Copywriters: Haruko Tsutsui and Akiko Fujimagari

Art Director: Miharu Matsunaga

Business Producers: Hideki Fukuchi, Mariko Senyoshi, Keitaro Yanuma

Creative Producer: Masakazu Toyooka

Producers: Hitoshi Okuwa, Hirokazu Tomita, Yusuke Hayashi

Production Manager: Ryo Kamiya, Miharu Tamura, Hideya Chichiiwa, Miki Masuda, Tomoya Oka, Rika Fukui

Assistant Director: Masatsugu Kimura, Ituki Shinjo

Photographer: Yoshinori Okamura

Shooting Chief: Daiki Tomita

Shooting assistant: Daisho Miyagawa

Shooting assistant: Natsumi Iseya

Shooting assistant: Tsubasa Watanabe

Shooting assistant: Koya Utsumi

Gimbal Camera Operator: Yasutomo Kevin Yoshida, Ken Nakano

DIT: Noriaki Ishi

Lighting Director: Shin Takakura

Lighting Chief: Shin Takakura

Art: Takayuki Mitsuizumi

Operation: Muraki kazuhisa

Stylist: Takeru Sakai

Costume production progress: Yuki Chabata

Hair and Makeup: Eito Furukubo

Casting: Keiko Masuda

Casting (subcast): Junko Kaieda, Yusuke Morikawa

Action Wire Coordinator: Tomoaki Kawasumi

Acting instruction: yurinasia

Offline Editor: Takashi Tanaka

Online Editor: Kenichi Sasaki

CG Producer: Shinsuke Santo

CG Director: Futoshi Yamauchi

Colorist: Hajime Tanaka

Cast

Heroine: Sena Nakajima

Friend role: Odaka Sara

Teacher role: Saikatsu

LBB Editorial, 5 months ago